BIP

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych (wykaz rejestrów i ewidencji oraz komórka prowadząca)

Księgowa:

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • ewidencja finansowo-księgowa
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników - karty wynagrodzeń
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencja materiałowa i magazynowa

Kadrowa

 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr szkoleń BHP
 • rejestr wypadków pracowniczych
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych
 • ewidencja danych o pracowniku
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej

Dyrektor

 • rejestr zarządzeń
 • ewidencja dzieci
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców
 • księga budynku
 • książka kontroli

Intendent

 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja korespondencji
 • księga druków ścisłego zarachowania
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-12-13 16:25:10 Ostatnia aktualizacja: 2009-02-10 03:31:55
Data publikacji: 2007-12-13 16:25:10 Artykul byl czytany: 9 razy